Strokovna ekskurzija v Beli krajini

Čudovit jesenski dan in Bela krajina sta v četrtek popoldan, 25. oktobra 2018, družila 36 članic in članov DGIT NM. Ekskurzijo je pomagal organizirati naš član Željko Pupić. Ogledali  smo si in se seznanili z nekaterimi pomembnejšimi objekti, ki so bili pred kratim prenovljeni. Najprej grad Vinica, nato Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, cerkev Sv. Duha, […]

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VELODROMA V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU

Na predstavitvi gradbišča 17.5.2018 smo se dogovorili, da si gradbišče ponovno ogledamo v fazi namestitve dvojne strešne opne DUOL. Ogled smo opravili 23. 8. 2018. Potek del na gradbišču sta nam predstavila Pavle Jenič, predstavnik investitorja MO Novo mesto in Jernej Stepan, predstavnik izvajalca gradbenih del Malkom  d.o.o.  Novo mesto. Predstavnik izvajalca DUOL nam je […]

Ekskurzija na Dunaj

Dvodnevna strokovna ekskurzija, ki smo jo organizirali skupaj z M Holidays, v avstrijsko prestolnico, je bila programsko pestra in zanimiva. Prvi dan smo v dopoldanskih urah, z organizacijsko pomočjo našega člana dr. Andreja  Anžlina, obiskali AIT – Austrian Istitute Of Technology na Dunaju, kjer sta nam predstavnika inštituta g. Marian Ralbovsky in g. Alois Vorwagner […]

Rekonstrukcija in dozidava veledroma

OGLED GRADBIŠČA  – REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VELODROMA V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU   Projekt sta nam predstavila predstavnika investitorja MO Novo mesto  Franci Starbek in Pavle Jenič, gradbišče pa predstavnik izvajalca Malkom d.o.o. Novo mesto, Jernej Stepan.   O projektu si lahko preberete na spletni strani: https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2017102009351243/ambiciozni_nacrti_za_velodrom_v_cesci_vasi/ Prilagamo še nekaj fotografij, ki sta jih posnela […]

Graditev po novi zakonodaji

 OTOČEC 13. 4. 2018 Tudi letos smo v Društvu gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto organizirali seminar z aktualno vsebino in naslovom GRADITEV PO NOVI ZAKONODAJI, ki je potekal 13. 4. 2018, v hotelu Šport na Otočcu, pod pokroviteljstvom župana MO Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija in drugih sponzorjev ter podpornikov objavljenih na naši spletni […]

Redna letna skupščina 2018

OTOČEC 13. 4. 2018 Potekala je v istem prostoru, po končanem seminarju, po predlaganem dnevnem redu. Po izvolitvi predsedstva v sestavi Dušan Jukić predsednik, Zdenka Zorko in Stane Udovč člana in drugih organov skupščine, je predsednik Jože Preskar poročal o vsebinskem in finančnem  delu društva v letu 2017. Zahvalil se je vsem članom organov društva […]

Vabilo na redno letno skupščino DGIT Novo mesto

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, na podlagi 17. člena Statuta društva in sklepa 10. razširjene seje, z dne 5. 3. 2018, sklicuje redno letno skupščino, v petek, 13. 4. 2018, v konferenčni dvorani hotela Šport Otočec, s pričetkom ob 13.00 uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev seje redne letne skupščine […]

Vabilo na seminar GRADITEV PO NOVI ZAKONODAJI

ki bo, 13. 4. 2018, v Hotelu Šport Otočec PROGRAM: 7.30 – 8.00 Prijava in sprejem udeležencev 8.00 – 8.05 Uvodni pozdrav Jožeta Preskarja, predsednika DGIT Novo mesto 8.05 – 8.15 Pozdrav župana MO Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija, univ. dipl. inž. el., pokrovitelja seminarja 8.15 – 9.05 Novosti Gradbenega zakona (GZ) Jože Preskar, univ. […]

STROKOVNA EKSKURZIJA V LJUBLJANI, 20. OKTOBRA 2017

Jesensko strokovno ekskurzijo smo, 20. oktobra  2017, organizirali v Ljubljani. Najprej smo si ogledali Stanovanjsko sosesko Zeleni gaj na Brdu, katere investitor je Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS). Načrtovanje in potek gradnje soseske  nam je med ogledom odlično predstavila predstavnica SSRS gospa Damjana Varšek, univ. dipl. inž. grad. Soseska je tudi predstavljena na spletni strani […]

OGLED SPODNJE SAVE Z VERIGO HIDROELEKTRARN

V naši stroki vemo veliko o graditvi posameznih zahtevnih objektov, nekoliko manj pa o vplivih gradnje in obratovanja hidroelektrarn na širše okolje. Posamezne faze gradnje jezovnih zgradb in akumulacijskih bazenov  HE na spodnji Savi smo si ogledali v preteklih letih. Letos smo se odločili, da se vsaj delno seznanimo z okoljem in nekaterimi gradbenimi posegi […]