Archives for 

Novice

Priznanja ZDGITS 2019

Na skupščini Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS), ki je bila 30. 5. 2019 v Brežicah, so prejeli priznanja ZDGITS tudi člani našega društva. Priznanja je podelil predsednik ZDGITS doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ,dipl. inž. grad. Častni član ZDGITS je Slavko Mesojedec, inž. grad., Zaslužna člana ZDGITS sta dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. […] Več... →

Seminar in skupščina 2019

Seminar o graditvi Seminar o graditvi smo pod pokroviteljstvom župana MO Novo mesto mag. Gregorja Macedonija 29. marca izvedli v hotelu Šport Otočec. Po končanem seminarju je zasedala redna letna skupščina društva. Seminarja se je udeležilo 120 udeležencev, skupščine pa 92 članic in članov. Povprečna ocena izvedene ankete je, da so bili udeleženci zelo zadovoljni. […] Več... →

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VELODROMA V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU

Na predstavitvi gradbišča 17.5.2018 smo se dogovorili, da si gradbišče ponovno ogledamo v fazi namestitve dvojne strešne opne DUOL. Ogled smo opravili 23. 8. 2018. Potek del na gradbišču sta nam predstavila Pavle Jenič, predstavnik investitorja MO Novo mesto in Jernej Stepan, predstavnik izvajalca gradbenih del Malkom  d.o.o.  Novo mesto. Predstavnik izvajalca DUOL nam je […] Več... →

Rekonstrukcija in dozidava veledroma

OGLED GRADBIŠČA  – REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA VELODROMA V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU   Projekt sta nam predstavila predstavnika investitorja MO Novo mesto  Franci Starbek in Pavle Jenič, gradbišče pa predstavnik izvajalca Malkom d.o.o. Novo mesto, Jernej Stepan.   O projektu si lahko preberete na spletni strani: https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2017102009351243/ambiciozni_nacrti_za_velodrom_v_cesci_vasi/ Prilagamo še nekaj fotografij, ki sta jih posnela […] Več... →

Graditev po novi zakonodaji

 OTOČEC 13. 4. 2018 Tudi letos smo v Društvu gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto organizirali seminar z aktualno vsebino in naslovom GRADITEV PO NOVI ZAKONODAJI, ki je potekal 13. 4. 2018, v hotelu Šport na Otočcu, pod pokroviteljstvom župana MO Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija in drugih sponzorjev ter podpornikov objavljenih na naši spletni […] Več... →

Redna letna skupščina 2018

OTOČEC 13. 4. 2018 Potekala je v istem prostoru, po končanem seminarju, po predlaganem dnevnem redu. Po izvolitvi predsedstva v sestavi Dušan Jukić predsednik, Zdenka Zorko in Stane Udovč člana in drugih organov skupščine, je predsednik Jože Preskar poročal o vsebinskem in finančnem  delu društva v letu 2017. Zahvalil se je vsem članom organov društva […] Več... →

STROKOVNA EKSKURZIJA V LJUBLJANI, 20. OKTOBRA 2017

Jesensko strokovno ekskurzijo smo, 20. oktobra  2017, organizirali v Ljubljani. Najprej smo si ogledali Stanovanjsko sosesko Zeleni gaj na Brdu, katere investitor je Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS). Načrtovanje in potek gradnje soseske  nam je med ogledom odlično predstavila predstavnica SSRS gospa Damjana Varšek, univ. dipl. inž. grad. Soseska je tudi predstavljena na spletni strani […] Več... →

Podelitev priznanj Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) v letu 2017

Na skupščini Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, ki je bila, 15. 6. 2017, v Ljubljani, je predsednik ZDGITS doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad., podelil priznanja zaslužnim in častnim članom ZDGITS. Priznanje so prejeli tudi naši članica in člana. Priznanje z nazivom Zaslužni član ZDGITS sta za večletno aktivno delovanje v […] Več... →

Strokovna ekskurzija v Prago

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto je v Plečnikovem letu, letos mineva 60 let odkar je umrl veliki arhitekt Jože Plečnik, 12. in 13. maja 2017, v sodelovanju s turistično agencijo M holidays, organiziralo strokovno ekskurzijo v Prago. Praško obdobje Jožeta Plečnika je bilo zelo ustvarjalno, sega v leta 1911 do 1934, zato si […] Več... →