Širjenje znanja v DGIT Novo mesto

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto (DGIT NM), ki združuje člane iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je tudi letos aktivno na področju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Osnovni namen izobraževanja je, osvežiti, razširiti in nadgraditi znanja s področja graditve objektov. Graditev objektov je zelo širok pojem. Pomeni bistveno več kot gradnja objektov. Obsega umeščanje […]

VABILO na strokovno izobraževanje DGIT Novo mesto

NEKATERE NOVOSTI PRI GRADITVI OBJEKTOV, ki bo potekalo v petek, 10. 4. 2015, v Hotelu Šport na Otočcu po naslednjem PROGRAMU: 7.30–8.00 Prijava in sprejem udeležencev 8.00–8.15 Glasbena točka, učenci/ke Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto Uvodni nagovor predsednika DGIT Novo mesto, Jožeta Preskarja Pozdravni nagovor župana MO Novo mesto, Gregorja Macedonija Glasbena točka, učenci/ke […]

Vabilo na redno letno skupščino

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, na podlagi 17. člena Statuta društva in sklepa 11. seje, 17. 3. 2015, sklicuje redno letno skupščino, ki bo v petek, 10. 4. 2015, v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu, s pričetkom ob 13.00 uri, z naslednjim dnevnim redom: Otvoritev seje redne letne skupščine Izvolitev […]

Železniška proga Pragersko-Hodoš

OGLED GRADBIŠČ NA ŽELEZNIŠKI PROGI PRAGERSKO – HODOŠ Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto je, 24. oktobra 2014, organiziralo ogled dveh zahtevnih gradbišč, izvennivojskih križanj železnice in ceste, na železniški progi Pragersko – Hodoš in sicer Podvoz Jablane ter Nadvoz Zgornja Hajdina. Na obeh gradbiščih je izvajalec del CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo […]

Vabilo na ekskurzijo gradbišča na železniški progi Pragersko – Hodoš

VABIMO VAS NA STROKOVNO EKSKURZIJO, KI BO POTEKALA V PETEK, 24. OKTOBRA 2014. Ogledali si bomo gradbišča na železniški progi Pragersko – Hodoš (podvoz Jablane, nadvoz Hajdina), Puhov most, ptujski grad in Ptuj. O celotnem projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš si lahko preberete na spodnjem naslovu: http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/2013-08-27%20brosura%20zeleznica%20Pragersko-Hodos.pdf Gradbišča nam bodo predstavili predstavniki […]

Strokovna ekskurzija na Lošinju

Strokovna ekskurzija, 11. in 12. aprila, na Hrvaškem Lošinju, je izpolnila pričakovanja 48 udeležencev. V prijetnem spomladanskem vremenu in odlični organizaciji predstavitve dveh gradbišč, smo se seznanili s potekom projektiranja in gradnje dveh zelo zahtevnih turističnih objektov: hotela Bellveue v Malem Lošinju in bazenov ob hotelu Punat v Velem Lošinju. Investitor obeh objektov je Jadranka […]

Vabilo na redno letno skupščino

ČLANICAM IN ČLANOM DRUŠTVA VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto na podlagi 17. in 21. člena Statuta društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto sklicuje redno letno skupščino, ki bo v petek, 11. 4. 2013, v prostorih Hotela Aurora v Malem Lošinju, s pričetkom ob 19:00 uri. […]

Vabilo na strokovno ekskurzijo na Hrvaško

V A B I L O NA STROKOVNO EKSKURZIJO NA OTOK LOŠINJ, REPUBLIKA HRVAŠKA, KI BO V PETEK, 11. IN SOBOTO, 12. APRILA 2014 Hotel Aurora, kjer bomo prenočili Prvi dan si bomo ogledali dve izjemno zanimivi gradbišči, zlasti zaradi obsega in dinamike gradnje. To sta gradbišče Hotel Bellevue v Malem Lošinju in gradbišče Bazeni […]

13. Dan inženirjev

Inženirska zbornica Slovenije je, 14. 11. 2013, v Mariboru organizirala 13. Dan inženirjev. Dogodka se je udeležil tudi predsednik DGIT Novo mesto. Več o tem zanimivem dogodku lahko preberete na spletni strani IZS: http://www.izs.si/izpostavljena-novica/n/sporocilo-za-javnost-1295/ .

Strokovna ekskurzija v Belo krajino 8.novembra 2013

Strokovna ekskurzija v Belo krajino, 8.novembra 2013, je potekala v dveh delih. V prvem delu so nam predstavniki izvajaca del CGP d.d. Novo mesto predstavili gradbišče obvoznice Črnomelj – II.faza, v drugem delu pa smo si ogledali Vinsko klet Metlika.