Vabilo na strokovno ekskurzijo v BiH

V A B I L O NA STROKOVNO EKSKURZIJO V BOSNO IN HERCEGOVINO, KI BO V PETEK, 11. IN SOBOTO, 12. SEPTEMBRA 2015 PROGRAM: Petek, 11. 9. 2015, BANJA LUKA – JAJCE – TRAVNIK – JAHORINA Ob 5.00 uri odhod avtobusa iz Novega mesta (Planet TUŠ). Vožnja po avtocesti (vstopijo še na Drnovem in na […]

Strokovna ekskurzija, predstavitev in ogled gradbišča HE Brežice

Investitor, HESS d.o.o, Brežice, gradi, v neposredni bližini Brežic, peto HE na spodnji Savi. HE je pretočno akumulacijskega tipa, z nazivno močjo 45 MW, z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161GWh. V slovenski elektroenergetski sistem bo prispevala približno en odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji. Postopek […]

Vabilo na strokovno ekskurzijo – HE Brežice

Spoštovani, VABIMO vas na strokovno ekskurzijo, PREDSTAVITEV IN OGLED GRADBIŠČA HE BREŽICE, ki bo v torek, 7. julija 2015. Potek graditve tega izjemno zahtevnega, pomembnega in zanimivega objekta nam bodo predstavili predstavniki investitorja HESS d.o.o. Brežice in nadzora HSE Invest d.o.o Maribor ter izvajalcev. Nekaj osnovnih podatkov si lahko preberete na njihovi spletni strani: http://www.he-ss.si/ […]

Srečanje ob 40.obletnico mature

V mesecu maju smo se zbrali maturanti gradbene tehniške šole iz Novega mesta iz leta 1975, da smo proslavili 40.obletnico mature. Na sliki od leve proti desni: Srečko Kenda, Boštjan Fabjan, Marjan Zupančič, Jože Murn, Avgust Murn, Tomaž Kovačič, Milan Čampa, Aleksander Durič, Štefka Zagorc, Majda Kastrevc, Stane Zaletelj, Miran Stanko, Vlado Jerele, prof. Alenka […]

Širjenje znanja v DGIT Novo mesto

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto (DGIT NM), ki združuje člane iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je tudi letos aktivno na področju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Osnovni namen izobraževanja je, osvežiti, razširiti in nadgraditi znanja s področja graditve objektov. Graditev objektov je zelo širok pojem. Pomeni bistveno več kot gradnja objektov. Obsega umeščanje […]

VABILO na strokovno izobraževanje DGIT Novo mesto

NEKATERE NOVOSTI PRI GRADITVI OBJEKTOV, ki bo potekalo v petek, 10. 4. 2015, v Hotelu Šport na Otočcu po naslednjem PROGRAMU: 7.30–8.00 Prijava in sprejem udeležencev 8.00–8.15 Glasbena točka, učenci/ke Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto Uvodni nagovor predsednika DGIT Novo mesto, Jožeta Preskarja Pozdravni nagovor župana MO Novo mesto, Gregorja Macedonija Glasbena točka, učenci/ke […]

Vabilo na redno letno skupščino

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, na podlagi 17. člena Statuta društva in sklepa 11. seje, 17. 3. 2015, sklicuje redno letno skupščino, ki bo v petek, 10. 4. 2015, v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu, s pričetkom ob 13.00 uri, z naslednjim dnevnim redom: Otvoritev seje redne letne skupščine Izvolitev […]

Železniška proga Pragersko-Hodoš

OGLED GRADBIŠČ NA ŽELEZNIŠKI PROGI PRAGERSKO – HODOŠ Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto je, 24. oktobra 2014, organiziralo ogled dveh zahtevnih gradbišč, izvennivojskih križanj železnice in ceste, na železniški progi Pragersko – Hodoš in sicer Podvoz Jablane ter Nadvoz Zgornja Hajdina. Na obeh gradbiščih je izvajalec del CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo […]

Vabilo na ekskurzijo gradbišča na železniški progi Pragersko – Hodoš

VABIMO VAS NA STROKOVNO EKSKURZIJO, KI BO POTEKALA V PETEK, 24. OKTOBRA 2014. Ogledali si bomo gradbišča na železniški progi Pragersko – Hodoš (podvoz Jablane, nadvoz Hajdina), Puhov most, ptujski grad in Ptuj. O celotnem projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš si lahko preberete na spodnjem naslovu: http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/2013-08-27%20brosura%20zeleznica%20Pragersko-Hodos.pdf Gradbišča nam bodo predstavili predstavniki […]