Strokovna ekskurzija – maj 2013

V petek, 24. maja 2013 smo člani društva DGITNM odšli na strokovno ekskurijo, kjer smo si ogledali Inštitut za hidravlične raziskave, Moderno galerijo in gradbšče Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (v nadaljevanju FKKT in FRI). Vsem, ki so nam predstavili zanimive projekte, se zahvaljujemo. Podelili smo tudi nagrade: […]

Vabilo na strokovno ekskurzijo – maj 2013

Obiskali bomo Inštitut za hidravlične raziskave (skrajšano Hidroinštitut ) na Hajdrihovi ul. 28 v Ljubljani http://www.hidroinstitut.si/index.php/domov kjer nam bo direktor g. Jure Mlačnik predstavil modele in potek raziskav za hidroelektrarne na spodnji Savi (HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice). Dan bomo kulturno popestrili z vodenim ogledom Moderne gale-rije v Ljubljani http://www.mg-lj.si/ . Nato se bomo […]

Vabilo na redno letno skupščino

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, na podlagi 17. člena Statuta društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, sklicuje redno letno skupščino, ki bo v petek, 24. 5. 2013, v prostorih gostilne Livada v Ljubljani, s pričetkom ob 13.30 uri, oziroma po končani strokovni ekskurziji, z naslednjim dnevnim redom:   Otvoritev seje […]

Zapisnik 5. seje IO DGIT Novo mesto

5. seja IO DGIT Novo mesto je potekala dne 2. 4. 2013 v sejni sobi na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu, s pričetkom ob 18. uri. Zapisnik je na voljo tukaj.

Strokovno izobraževanje – ENERGETSKO VARČNA GRADNJA IN PRENOVA OBJEKTOV

Strokovnega izobraževanja z naslovom ENERGETSKO VARČNA GRADNJA IN PRENOVA OBJEKTOV, ki je bilo, 15. 3. 2013, na Otočcu se je udeležilo preko 80 udeležencev. Predstavljene so bile nekatere novosti na tem področju in primeri iz prakse, ki so nedvomno pokazali, da so energetsko varčne gradnje in prenove stavb prava rešitev. Delujejo v smeri oživitve stroke, […]

Vabilo na strokovno izobraževanje 15.3.2013

VABILO na strokovno izobraževanje DGIT Novo mesto ENERGETSKO VARČNA GRADNJA IN PRENOVA OBJEKTOV, ki bo potekalo v petek, 15. 3. 2013, v Hotelu Šport na Otočcu po naslednjem PROGRAMU: 7.30–8.00 Prijava in sprejem udeležencev 8.00–8.15 Uvodni nagovor predsednika DGIT Novo mesto, Jožeta Preskarja, univ. dipl. inž. grad. Pozdravni nagovor župana MO NM, Alojzija Muhiča 8.15–9.45 […]

Zapisnik 4. seje IO DGIT Novo mesto

4. seje IO DGIT Novo mesto, je potekala dne 13. 2. 2013 v sejni sobi na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu, s pričetkom ob 17. uri. Zapisnik je na voljo tukaj.

Gradbišče Mercator Novo mesto

Ob koncu meseca oktobra letos smo si člani našega društva ogledali eno večjih gradbišč v Novem mestu, Mercator center, ki ga CGP, d. d., Novo mesto že zaključuje.

Medicinska fakulteta v Mariboru

V središču Maribora, na desnem bregu Drave, ni mogoče prezreti gradbišča medicinske fakultete Maribor. Kot kaže fotografija, posneta 18. 10. 2012 , objekt že dobiva končno obliko. Izvajalca del sta novomeški Begrad d. d. in Granit. Jože Preskar    

Strokovna ekskurzija Društva inženirjev in tehnikov Novo mesto v TEŠ

Kljub veliki krizi v gradbeništvu ohranja Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto svoje uspešno delovanje in skrbi za povezanost in izobraževanje svojih članov. Lani so obeležili svojo 60-letnico delovanja z izdajo obsežnega Zbornika, v začetku letošnjega junija pa so za svoje članstvo organizirali strokovno ekskurzijo z ogledom izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Hkrati so […]